Unitat de Convivència

Creació de la Unitat de convivència a la residència de Sant Hilari, Girona.
Reforma dels espais per a adaptar-los al model d’Ateció Centrada en la Persona tenint en compte les interaccions amb el presonal i families.
La proposta arquitectònica, s’ha realitzat amb criteris d’eficiència, s’aplicaran aquest criteris tant a les solucions constructives com a les instal·lacions. Es potencia l’aprofitament dels mitjans naturals de control ambiental com a fonament de disseny.