SERVEIS DE PSIQUIATRIA

EDIFICI DE SERVEIS DE PSIQUIATRIA DE MITJA I LLARGA ESTADA, Parc hospitalari Martí i Julià, Salt

La tradició higienista de construir un equipament sanitari en un entorn natural és un bon motiu per a l’ordenació del centre. El caràcter actual del Parc i les baixes alçades dels pavellons existents, que donen un aire agradable al conjunt, són molt positius per a la teràpia de malalts psíquics.
El projecte recull la proposta municipal de definir una sèrie de parcs i camins que permetin una adequada relació amb els diferents sectors urbans que l’envolten, tal com es recull en el Pla Especial d’Ordenació Urbanística i Protecció del Patrimoni de l’illa d’equipaments sanitaris de Salt, i sense perjudici de la necessitat de mantenir àmbits més reservats, donat el tipus d’usos del centre.
L’edifici s’ha dividit en tres unitats d’infermeria de 50 llits, tal com es definia en el pla funcional, ubicant-t’hi dues en planta baixa i una en planta pis. La planta pis relacionada amb la zona ajardinada amb l’objectiu d’evitar l’aïllament d’aquesta unitat amb l’exterior.
La disposició en planta, en forma de “L” permet definir uns patis oberts al sol, cap als que es bolquen totes les activitats comuns i públiques del centre, i permeten diferenciar l’àrea de dia de la de nit. Així, l’arbrat i l’ajardinament es converteixen en elements bàsics de l’ordenació de l’edifici.
La imatge de l’edifici s’integra amb la dimensió de l’arbrat actual i futur, evitant que una edificació excessivament alta o massiva perjudiqui l’equilibri entre edificació i vegetació.
Des d’una visió llunyana és una imatge clara, representativa i identificable però no gaire dura; la dimensió, el color, i el ritme defineixen aquests valors.