HOSPITAL SANTA CATERINA

NOU HOSPITAL DE SANTA CATERINA, Salt   S’ha dissenyat un Hospital baix i extens, organitzat en base a una malla bi-reticular en dues direccions sobreposades a una estructura lineal de creixement est-oest, la malla de circulacions coincident amb aquesta direcció es un conjunt circulatori paral•lel, que recull circulacions jerarquitzades, es a dir, unes per a personal i altres per a usuaris externs. Aquestes circulacions divideixen l’Hospital en franges. Cada unitat o servei busca el seu lloc en aquesta malla de relacions. Resulta una estructura hospitalària en la que el creixement i les modificacions no són només possibles sinó que estan considerades premisses de disseny general. Resulta una organització oberta, en les que els creixements i futures reestructuracions tenen unes parts sobre les que situar-se.   Data:  1998-2005 Obra nova:    24.975 m² Pressupost:  24.893.921,36 euros Promotor:       Institut d’Assistència Sanitària Constructor:  NECSO Col.laboració amb Albert de Pineda