RESIDÈNCIA A LLAGOSTERA

L’objecte del projecte es la residència per a gent gran a LLagostera. L’avantprojecte respon a la voluntat SUMAR, empresa d’acció SL, plantejant el model funcional d’aquesta nova infraestructura social amb l’objectiu de satisfer les necessitats i els interessos de les persones ateses en el recurs actual i també el de noves incorporacions de persones grans majors de 65 anys i de les seves famílies.
Amb l’objectiu de acompanyar-les a través d’una nova mirada, on la persona gran i la seva família són el centre de l’atenció. Un treball que es basarà en el programa “Tu Decideixes com vols envellir”, un nou model d’atenció, que els professionals del sector social i sanitari, ja consideren el model d’atenció a la gent gran del segle XXI.
Es tracta d’una Residència assistida amb 84 per a persones grans amb dependencies funcionals. Aquest equipament ha de oferir acolliment residencial i assistència integral a les activitats diàries de l’usuari. Es planteja com a 6 unitats de convivència que agrupen al voltant de 14 usuaris. Aquests mòduls de residència es serviran amb els serveis centralitzats.
Es projecta un edifici aïllat amb façana a l’avinguda de l’Esport, amb un bloc de planta baixa i volum tècnic d’instal•lacions, amb una coberta plana. Perpendicular a aquest bloc surten 3 barres que contenen les unitats de convivència, formades per una planta baixa i planta pis i coberta inclinada a dues aigües.
L’edifici s’ha pensat com un edifici extensiu, no un gran bloc massiu, per tal d’adaptar-se millor a les edificacions que l’envolten, i donar-li importància a les unitats de convivència i que totes elles tinguin bon assolejament, bones vistes i que des de l’entrada principal del poble (carretera de Sant Llorenç) s’entengui com una suma d’edificacions, creant una escala més residencial que d’edifici institucional. Aquesta funció més institucional, la tindrà el bloc que dóna façana a l’avinguda de l’Esport.

DATA: 2015
OBRA NOVA: 4.920,00 m2
PRESSUPOST: 5.622.920€
PROMOTOR: SUMAR