Residència a Figueres

El nou equipament està format per dos volums longitudinals col·locats perpendicularment i units per un porxo d’accés en planta baixa. Tan sols en planta soterrani els dos volums es connectaran permetent el pas d’un a l’altre. L’edifici de la residència es desenvolupa donant façana al carrer de Ponent, generant un retranqueix en planta baixa que es correspon al basament de l’edifici, per separar-se del carrer i cedir l’espai públic a la vorera. Aquest edifici es composa per planta soterrani, planta baixa i tres plantes superiors.
El model parteix de l’Atenció Centrada en la Persona, un dels eixos internacionalment reconegut i que es consideren que han d’estar present en una atenció de qualitat. L’atenció centrada en la persona s’allunya del model de cures tradicionals, on l’atenció ve determinada per procediments uniformes derivats de necessitats associades a la classificació de malalties i condicionants organitzatius.