QUALITAT

La nostra activitat professional es recolza en un sistema d’assegurament de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2008, per tal de garantir els principis bàsics de la nostra empresa:

  • Compromís amb la qualitat
  • Respecte per el medi ambient i
  • Excel·lència en la nostra activitat professional
  • Voluntat de millora continua
  • Satisfacció dels nostres clients

El nostre sistema de gestió de qualitat és el millor compromís amb els nostres clients.

Logo qualitat