PERSONES

ALBERT VITALLER i SANTIRÓ
Arquitecte Director

LAIA ISERN MEIX
Arquitecta

ERICA LABRADOR DEBER
Enginyera de l’Edificació