C. DIÀLISIS DIAVERUM

Centre de Diàlisis Diaverum Palau, Barcelona  

El conjunt de l’Edifici Quinta de Salut L’Aliança forma part del patrimoni arquitectonic de la ciutat de Barcelona, l’edifici del Palau de la Mutualitat, es va inaugurar l’any 1915 i va ser reformat a finals dels anys noranta. Ubicat al carrer Sant Antoni Mª Claret, 135 a la ciutat de Barcelona, es tracta d’un centre sociosanitari composat de dos cossos d’estructura de PB+6 que s’ordenen amb un cos, el principal reculat del carrer que genera un pati que dona accés als dos cossos. El projecte es situa a la planta soterrani de l’edifici a l’extrem del carrer Castillejos, amb forma rectangular, amb les cantonades amb xamfrà típiques de l’eixample, amb un pati central, el qual serveix per articular els espais, aconseguint la màxima il·luminació de les sales. La distribució es realitza en forma d’anell paral·lela al pati central, format per un passadís de circulació, que es distribueix a partir de l’accés la meitat de l’esquerra del qual és públic pels usuaris i l’altra meitat cap a la dreta privada pel personal. Des d’aquest passadís es dóna entrada a les sales de diàlisis amb façana al pati i a l’altra banda totes les àrees de suport. Al situar-se a la planta soterrani, i essent un centre on els usuaris hi passen moltes hores l’entrada d’il·luminació natural es considera imprescindible, d’aquesta manera la incorporació de superfícies vidriades tant en la façana com en les divisions interiors es considera imprescindible, però per altra banda la privacitat dels usuaris també s’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar els recorreguts i espais d’espera.   Data:              2011 Obra nova:    1.100 m². Pournarehufar Pressupost:  1.098.000 euros. Promotor:      Tefnut.