Nou Centre Guttmann “La Sagrera”

El projecte es situa en el solar antic de Guttmann, a la Meridiana.
El solar es situa en una àrea de gran centralitat i potencialitat, entre la Meridiana i el nou parc lineal de la Sagreta i l’estació intermodal.
L’edifici es formalitza com un bloc lineal, que explica en la seva volumetria el seu caràcter d’edifici d’usos mixtes.
Es disposa un sòcol, que recull el llenguatge propi de l’arquitectura institucional, mitjançant elements arquitectònics abstractes, com ara finestres de grans dimensions, acabats petris…
Les plantes superiors tenen la voluntat de presentar-se com una arquitectura de caràcter residencial, amb elements arquitectònics propis d’aquesta tipologia, com les tribunes i balcons.
La façana a Meridiana es presenta com una façana amb poques obertures i suportant la imatge gràfica; la façana es pensa per a una lectura des de la gran escala i dotar-la de presència i caracter urbà.

El programa que s’hi desenvolupa és de Policlínica, URVA (Unitats Residencials de Vida Autònoma) i Aparcament.

A manera de resum, els principals criteris que defineixen el projecte son:
1. FUNCIONALITAT, resolent amb exactitud tots els requeriments del pla funcional evitant espais residuals o sobredimensionats.
2. RACIONALITAT CONSTRUCTIVA, proposant solucions eficients que garanteixin el mínim cost i termini d’execució.
3. SINGULARITAT, dotant a l’edifici d’una imatge que transmeti la voluntat de ser una fita dins l’entorn.
4. SOSTENIBILITAT, desenvolupant el projecte sota criteris d’ecodisseny, que garanteixen que l’edifici és respectuós amb el medi ambient en tot el seu cicle de vida, desde la fase de disseny fins a la seva demolició.
5. ATENCIÓ CENTRADA EN LES PERSONES, l’objectiu és que la persona sigui feliç, no solament pensant amb el seu benestar, si no també amb la singularitat i identitat de cada persona, per tal que es pugui desenvolupar com si estigués a casa seva.