HOSPITAL CLINIC

Reforma i rehabilitació a l’Hospital Clínic, Barcelona

Es tracta de diferents reformes dins un edifici existent d’ús hospitalari, organitzat en diferents pavellons, d’aquesta manera no s’interfereix en l’ús habitual, ja que es van tancant zones diferents. Les reformes afecten elements interiors sense  interferir amb la façana ni el volum general de l’edifici, per tal d’adequar els interiors a l’ús actual, ja que moltes sales amb el pas del temps han quedat obsoletes a els noves necessitats dels usuaris. Les reformes realitzades són:

 •  Reforma Àrea mèdica-adminsitrativa. Interpavelló 3-5 planta 4.
 •  Reforma de l’àrea de  nefrologia i sala de diàlisi. Interpavelló 8-10 planta 5.
 •  Reforma quiròfan de neurocirugia. Pavelló 4 planta 5.
 •  Reforma Esterilització de CMA. Pavelló 9 planta 0.
 •  Reforma Àrea de Diagnòstic per la Imatge. Planta 0 Edifici Maternitat.
 •  Reforma boxes hospitalització Oncohematologia. Pavelló 2 planta 4.
 •  Reforma Sala TAC i RNM. Pavellons 3 i 5 planta 0.
 •  Reforma planta Hopitalització Medicina Interna. Pavelló 11 planta 1.
 •  Reforma planta Hospitalització nefrologia. Pavellons 8-12 planta 5.
 •  Reforma Unitat Ictus. Interpavelló 6-8 planta 4.
 •  Reforma Laboratoris Crioconservació. Pavelló 3 planta 1

Data:  2007-2012 Pressupost:  4.985.561 euros Promotor:       Hospital Clínic de Barcelona