HABITATGES FAGES

32 HABITAGES TUTELATS PER A GENT GRAN, Figueres

L’objecte del projecte és la construcció d’un edifici aïllat per  agent gran en règim de lloguer, que consta de planta soterrani, planta baixa amb 10 habitatges i dues plantes pis amb 11 habitatges per planta.

Aquests s’organitzen al llarg d’un corredor situat en el sentit longitudinal de la parcel·la, disposant habitatges a ambdós costats, orientant-se est-oest, i disposant als seus extrems d’espais oberts al vestíbul o a l’exterior en planta baixa.

L’edifici s’entén com el marc on la gent gran no només pot viure sinó conviure.

Per això s’ha dotat d’unes zones comunes de relació a la planta baixa on els habitants puguin relacionar-se entre ells.

Aquests espais s’obren al paisatge, connectat visualment i funcionalment amb aquest i emfatitzant el caràcter comunitari.

Data:  2005

Obra nova: 1.800 m²

Pressupost:  1.780.000 euros

Promotor:        INCASOL

Constructor: ARCADI PLA what’s my ip . top tourist destinations web hosting server . Bonmacytide .