EMPRESA

Som una empresa dedicada a la prestació de serveis tècnics qualificats en l’arquitectura, especialment en els àmbits de l’arquitectura sanitària, de recerca i de serveis socials.

La empresa neix a Barcelona fa 15 anys amb l’objectiu de desenvolupar projectes que sumin la qualitat arquitectònica a la qualitat de servei als clients, amb una perspectiva integral del projecte, la construcció y la seva gestió.

Com valor fundacional, el despatx estableix un compromís ètic amb la societat que es concreta en la nostre activitat en l’àmbit de la salut i els serveis socials, la sostenibilitat dels nostres projectes i la difusió dels resultats de la nostra activitat professional i investigadora a través de conferencies, publicacions i docència.
Entenem la nostra activitat professional no com un fet aïllat sinó amb incidència en aspectes de progrés social, de respecte pel medi ambient i de creixement econòmic sostingut.

En la nostra activitat diària es important assolir els objectius i fites que garanteixin l’èxit dels nostres clients sense oblidar que alhora també tenim una responsabilitat social i ambiental com a empresa, en aspectes com la satisfacció del personal i l’estimulació del talent innovador dels empleats incorporació de politiques de gestió mediambiental i sostenibilitat.