C. RECERCA BIOMÈDICA CELLEX

REFORMA DELS ESPAIS IDIBAPS DE LA FACULTAT DE MEDICINA, Barcelona

L’Edifici del CRBC està situat en la Facultat de Medicina, al carrer Casanova, i ocupa la totalitat de l’ala sud (paral·lela al carrer Provença).

De la superfície total de 4.602m², es destinen 3.471m² a laboratoris d’investigació i a plataformes científiques.

La Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, projectada en 1904 per Josep Domenech i Estapà,  és d’estil eclèctic clàssic i l’edifici està catalogat per l’Ajuntament de Barcelona. És per aquest motiu que el projecte de remodelació actual respecta l’arquitectura exterior de l’edifici original, per les característiques d’amplitud i espais, permeten la realització d’un centre modern d’investigació.

Aquest fet porta el projecte a respectar la seva arquitectura exterior original. Tot i així, l’antiguitat de l’edifici no impedirà la realització d’un centre modern d’investigació.

Un cos central d’escales i ascensors distribueix les cinc plantes del centre en 10 àrees d’aproximadament 300m². Vuit d’elles (les plantes 1-4) seran ocupades per els grups d’investigació del CRBC. Cada àrea estarà formada per una zona de laboratoris, una zona de suport (congeladors, recinte de fred, àrees per a cultius cel·lulars, aparells complexos, etc…) i una zona de despatxos per a investigadors principals. Els laboratoris s’han situat longitudinalment, al costat de la façana de l’edifici per optimitzar l’aprofitament dels espais i la il·luminació natural.

En la planta primera del nou edifici, hi ha l’àrea tècnico-administrativa de suport als grups d’investigació i dues àrees de seminaris equipades per a activitats docents.

El Centre estarà comunicat amb l’Hospital Clínic i la Facultat de Medicina a nivell del vestíbul de les plantes 1 i 3. Això permet la comunicació i la utilització del equips i infraestructures de l’Hospital Clínic (estabulari, Biblioteca, cafeteria, menjador), per part dels investigadors del CRBC.

Data:  2011-2012

Reforma: 5.150 m²

Pressupost: 9.995.231,23 euros

Promotor: Fundació Privada Cellex

Constructor: TEYCO