SOCIOSANITARI J. D’URGELL

CENTRE SOCIOSANITARI JAUME D’URGELL, Balaguer

L’objecte del projecte és la construcció del nou Centre Sociosanitari Jaume d’Urgell situat al municipi de Balaguer, província de Lleida. El solar té una forma triangular.
L’edifici s’organitza en forma d’U adaptant-se a la geometria del solar, recolzant-se principalment sobre el Vial principal, que és d’on es produeixen tots els accessos a l’edifici, tant a nivell de vianant i usuari, com d’accés rodat pels serveis. L’accés principal a l’edifici es produeix a través d’un gran porxo, amb una única entrada per al centre sociosanitari i pel Centre de Dia. L’accés de serveis es produirà pel lateral de l’edifici, més relacionat amb el carrer d’Urgell, principal connector amb la ciutat, en contacte amb la zona de serveis, residus i subministraments.

 

Data:              2012.

Obra nova:    5.900 m².

Pressupost:  7.139.000 euros.

Promotor:      Hestia Allience.

Col·laboració amb Carlos Galiano