Centre de Recerca IdIBGi

El nou centre se situa a l’actual edifici Mancomunitat 2 (M2), situat a l’extrem oest del complex hospitalari de l’Institut d’Assitència Sanitaria a Salt, Girona.
Es un de dos edificis idèntics (M1 i M2) de l’arquitecte Rubió i Bellver construïts el 1921 de composició noucentista amb aspecte de masia. A la planta baixa una galeria porxada amb voltes de rajola sobre columnes i amb grans finestrals. El pis al cos central i les golfes amb teulat a dues aigües i voladís amb airats de fusta sortint a la manera de mènsules.
A la zona est s’hi va fer una ampliació posterior, s’utilitzarà aquesta ampliació per realitzar-hi l’accés. Es realitzarà un pla de formigó paral7lel a la seva façana sud amb una rampa per tal d’aconseguir la cota interior i acompanyar l’accés, seguint el llenguatge existent als altres edificis del Parc hospitalari.
A partir d’aquesta zona de recepció es distribueix a la zona de docència o gerència situada en aquest volum o s’accedeix a través d’un passadís paral·lel a façana a les dues zones de laboratoris i a través del nucli de comunicacions verticals situat al centre de l’edifici, a la planta 1.
Data: 2013-2015
Obra de reforma: 2.000m2
Pressupost: 1.779.700€
Promotor: IdIBGi
Constructora: COPISA