CAP SANT PERE DE RIBES

El present projecte dona resposta a la complexitat de l’emplaçament, amb un edifici que es relaciona amb l’entorn urbà i al mateix temps amb l’entorn natural. Es proposa un edifici de baixa alçada, que s’adapta a la topografia del terreny i que ordena l’espai exterior facilitant l’ accés al Centre de Salut oferint a la ciutat un nou espai públic.
L’edifici esta constituït per dues barres paral•leles orientades segons el Passeig de la Circumval•lació. El desplaçament entre les dues barres dóna lloc a una plaça que representa la prolongació de l’Avinguda Onze de Setembre. Els accessos al C.A.P es produeixen des d’aquesta plaça, de manera que els fluxos convergeixen en ella.
El pati situat entre les dues barres és transitable i ofereix múltiples visuals de manera que l’edifici resulta permeable en sentit longitudinal. Aquest espai verd controlat, representa una transició entre l’espai vinculat a la Riera i l’entorn urbà.
La façana que dóna al Passeig de la Circumval•lació té l’alçada de planta baixa i presenta un ritme constant, facilitant que l’edifici quedi integrat en una via caracteritzada per la baixa densitat. En canvi, des de l’Avinguda de l’Onze de Setembre la visió varia a mesura que s’avança i es percep la complexitat del conjunt. Finalment, des del pont que creua la Riera es veu com l’edifici queda envoltat per la vegetació i es fon en el paisatge.

Data: 2014.
Obra nova: 1.780 m².
Pressupost: 2.334.000 euros.
Promotor: Infraestructures.cat